Pàgines

dimecres, 21 de juny del 2017

ASSEMBLEA D'ADIPMA, DIA 26 DE JUNY CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Per la present quedeu convocat a l’assemblea ordinària de la nostra associació
LLOC: Centre de Professorat de Palma
DATA: dilluns,  26 de juny de 2017
HORA: a les 19h hores en primera convocatòria i a les  19:10 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:
  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
  2. Actuacions duites a terme el curs 2016-2017
  3. Valoració del curs 2016-17
  4. Propostes de millora per al curs 2017-18
  5. Propostes de Jornada ADIPMA
  6. Renovació càrrecs Junta Directiva
  7. Precs i preguntes

Palma,  19 de juny  de 2017

La presidenta
Joana M.Mas