dijous, 16 de novembre de 2017

ASSEMBLEA GENERAL D'ADIPMA

El proper dimarts, dia 21 de novembre, al CEP d'Inca, a les 18.30, tendrà lloc l'assemblea general d'ADIPMA amb els següents punts de l'ordre del dia:


CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA:
 1. Elecció membres de la Junta Directiva


CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA:
 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
 2. Informació mesa de directors.
 3. Proposta de temes i reinvindicacions a tractar en properes reunions amb Conselleria
 4. Informació sobre situació bancària
 5. Proposta de formació
 6. Precs i preguntes.

Dilluns, 13 de novembre de 2017

La presidenta
Joana M. Mas Cuenca

dimecres, 21 de juny de 2017

ASSEMBLEA D'ADIPMA, DIA 26 DE JUNY CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Per la present quedeu convocat a l’assemblea ordinària de la nostra associació
LLOC: Centre de Professorat de Palma
DATA: dilluns,  26 de juny de 2017
HORA: a les 19h hores en primera convocatòria i a les  19:10 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA:
 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
 2. Actuacions duites a terme el curs 2016-2017
 3. Valoració del curs 2016-17
 4. Propostes de millora per al curs 2017-18
 5. Propostes de Jornada ADIPMA
 6. Renovació càrrecs Junta Directiva
 7. Precs i preguntes

Palma,  19 de juny  de 2017

La presidenta
Joana M.Mas   

dimarts, 26 d’abril de 2016

diumenge, 1 de novembre de 2015

REUNIÓ JUNTA ADIPMA AMB CONSELLER

El passat dimarts, dia 27 d'octubre, una delegació de la junta de la nostra associació es va entrevistar amb el nostre conseller i amb el director general de Planificació, Antoni Morante.

Els membres de la junta que hi assistiren varen fer arribar a l'actual equip de govern les línies bàsiques d'actuació (que s'havien aprovat prèviament a l'assemblea general)  prioritàries per anar avançant en la millora de l'actual sistema educatiu.

Entre d'altres qüestions vàrem expressar la nostra profunda preocupació referent a ràtios de l'alumnat, quota de professorat, repartiment equilibrat de l'alumnat NESE en els centres d'una mateixa zona o municipi, millora dels projectes pedagògics dels centres, infraestructures dels centres escolars, manteniment dels sistemes informàtics, demanda d'auxiliars administratius...

La valoració de la reunió va ser positiva ja que, en primer lloc, els actuals representants de l'Administració educativa varen tenir una actitud de diàleg, respecte i escolta, a més de demostrar un coneixement de la realitat de la situació dels centres d'educació infantil i primària.

També valoram positivament la preocupació que varen demostrar cap a millores pedagògiques dels centres i el respecte envers la seva autonomia.

Des d'ADIPMA continuarem treballant per al compliment d'aquestes demandes amb la finalitat sempre de la millora de l'escola pública.
ASSEMBLEA GENERAL D'ADIPMA

El passat 21 d'octubre va tenir lloc l'assemblea general de principi de curs de la nostra associació al CEP d'Inca amb l'assistència d'una vintena de directors.

L'assemblea va ser molt profitosa i entre d'altres punts es va acordar fer una al·legació a la  Proposta de modificació del currículum de primària de les Illes Balears.

També es varen revisar  les línies d'actuació de la nostra associació, on s'exposen les principals demandes i necessitats que en aquests moments consideram els equip directius pateix el nostre sistema educatiu i que volem fer arribar al nou equip de govern de la Conselleria.